Ver van uw bed show

20 januari 2022

Ver van uw bed show? 

Op 13 januari 2022 heeft Milieudefensie 30 grote vervuilers per brief uitgenodigd om uiterlijk 15 april 2022 een klimaatplan in te leveren. Uit het in te leveren klimaatplan moet blijken dat in 2030 een vermindering van de CO₂ uitstoot met minimaal 45% is bereikt. En dan niet vrijblijvend en vaag, nee het moet meetbaar te zijn. Milieudefensie laat deze klimaatplannen doorrekenen en beoordelen door New Climate Institute, een gerenommeerd internationaal onderzoeksbureau. In juni publiceert Milieudefensie de resultaten hiervan inclusief een rangschikking.

Urgentie is geboden stelt Milieudefensie om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5⁰C en zo een crisis te voorkomen en mensenrechten van burgers, en dus ook klanten, te beschermen.

De hoop is, dat de aangeschreven ondernemingen gevolg geven aan de uitnodiging en tijdig een klimaatplan inleveren. Voor die aangeschreven ondernemingen die geen gehoor geven aan deze uitnodiging is een waarschuwing op zijn plaats. Milieudefensie zal in dat geval juridische acties ondernemen. Mogelijk wacht hen hetzelfde lot als Shell, een veroordeling door de rechter. De veroordeling van Shell is des te opmerkelijker omdat zij ook de uitstoot moeten halveren die samenhangt met de brandstof die zij verkopen. Dit betekent dat Shell voor de hele keten verantwoordelijk wordt gesteld!

Wat is de impact hiervan op het MKB? Als uw onderneming een relatie heeft met deze 30 grote vervuilers (o.a. Rabo, Unilever, AholdDelhaize, FrieslandCampina, ING, ABNAMRO, BAM Groep en Akzo Nobel) is de kans groot dat u ook onderdeel wordt van hun klimaatplannen. Zeker als u zaken met hen wilt blijven doen in de toekomst. Wat gaat u nu doen?