CO2 Voetafdruk Bepalen

CO2 voetafdruk bepalen 

In één opslag inzicht in uw CO₂ bijdrage per thema (bijvoorbeeld “elektriciteit”, “zakelijk verkeer”, “emissies” of “bedrijfsafval”), zodat u prioriteiten kunt stellen aan uw CO₂ reductie.

 

 

 

 

 

De CO₂ voetafdruk bepalen wij met behulp van de Milieubarometer van de onderneming, incl. de belasting van het milieu. Als u dat wilt nemen wij ook de MVO monitor hierin mee. Bijvoorbeeld omdat u een bijdrage wilt leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Voor het aanleveren van de gegevens ontvangt u een handige op uw branche toegesneden invullijst, waarop wij de CO₂ voetafdruk bepalen. Nadat wij de gegevens verwerkt hebben ontvangt u een overzichtelijk rapport. Met behulp van grafieken, cirkeldiagrammen en kengetallen ziet u in één oogopslag uw CO₂ voetafdruk.

co2 voetafdruk bepalen
voorbeeld resultaat van co2 voetafdruk bepalen

Belang/impact van een CO₂ voetafdruk bepalen:

  • Inzicht in waar u de CO₂ uitstoot kan terugbrengen en kosten kan besparen;
  • Omdat een klant dat van u vraagt. Bijvoorbeeld omdat de overheid klant van u is of omdat u toeleverancier bent van het grootbedrijf;
  • Positief onderscheiden ten opzichte van uw concurrenten en uw omzet vergroten;
  • Certificeren voor een CO₂-Prestatieladder traject.

Als u ook direct maatregelen wilt nemen kunt u maximaal € 750,00 subsidie ontvangen als u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). In dit geval ontvangt u van ons een zogeheten Energieadvies rapport met daarin uw CO₂ voetafdruk en CO₂ reductiemaatregelen met een kosten – baten analyse.

Uw CO₂ voetafdruk bepalen wij in principe eenmalig. Voor toekomstige jaren kunt u het met een bescheiden bijdrage per jaar met behulp van de Milieubarometer zelf doen als u daar voor kiest.