CO2 Voetafdruk Bepalen

CO2 voetafdruk bepalen 

In één opslag inzicht in uw CO₂ bijdrage per thema (bijvoorbeeld “elektriciteit”, “zakelijk verkeer”, “emissies” of “bedrijfsafval”), zodat u prioriteiten kunt stellen aan uw CO₂ reductie.

 

 

 

 

 

De CO₂ voetafdruk bepalen wij met behulp van de Milieubarometer van de onderneming, incl. de belasting van het milieu. Als u dat wilt nemen wij ook de MVO monitor hierin mee. Bijvoorbeeld omdat u een bijdrage wilt leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties of de onderneming wil MVO Prestatieladder gecertificeerd worden. Maar ook als een klant vraagt om uw input voor zijn duurzaamheidsrapportage o.b.v. CSRD

Voor het aanleveren van de gegevens ontvangt u een handige op uw branche toegesneden invullijst, waarop wij de CO₂ voetafdruk bepalen. Nadat wij de gegevens verwerkt hebben ontvangt u een overzichtelijk rapport. Met behulp van grafieken, cirkeldiagrammen en kengetallen ziet u in één oogopslag uw CO₂ voetafdruk.

co2 voetafdruk bepalen
voorbeeld resultaat van co2 voetafdruk bepalen

Belang/impact van een CO₂ voetafdruk bepalen:

  • Inzicht in waar u de CO₂ uitstoot kan terugbrengen en kosten kan besparen;
  • Omdat een klant dat van u vraagt. Bijvoorbeeld omdat de overheid klant van u is of omdat u toeleverancier bent van het grootbedrijf;
  • Positief onderscheiden ten opzichte van uw concurrenten en uw omzet vergroten;
  • Certificeren voor een CO₂-Prestatieladder of MVO Prestatieladder traject.

Als u ook direct maatregelen wilt nemen kunt u maximaal € 750,00 subsidie ontvangen als u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). In dit geval ontvangt u van ons een zogeheten Energieadvies rapport met daarin uw CO₂ voetafdruk en CO₂ reductiemaatregelen met een kosten – baten analyse.

Uw CO₂ voetafdruk bepalen wij in principe eenmalig. Voor toekomstige jaren kunt u het met een bescheiden bijdrage per jaar met behulp van de Milieubarometer zelf doen als u daar voor kiest.