CO2 Uitstoot Verminderen

CO2 Uitstoot Verminderen

Uw CO₂ uitstoot verminderen? Wij beschikken over ruim 500 mogelijke maatregelen voor het verlagen van de CO₂ uitstoot en het verminderen van de belasting op het milieu. Voor tientallen branches heeft de Milieubarometer al een specifieke lijst met maatregelen.

CO2 uitstoot verminderen
voorbeeld Milieubarometer voor het selecteren van maatregelen CO₂ uitstoot verminderen

Samen met u bespreken wij welke maatregelen voor uw bedrijf het snelste en/of de grootste CO₂ vermindering oplevert. Inclusief een kosten – baten analyse. Om dubbelingen te voorkomen vragen wij u aan te geven welke maatregelen om CO₂ uitstoot verminderen u al heeft genomen. Onze ervaring is dat u vast een aantal maatregelen hebt genomen om duurzaamheidswinst te boeken. Dit alles vatten wij samen in een rapport.

Ons advies voor het eerste jaar: uw CO₂ uitstoot verminderen op basis van maximaal 15 maatregelen. Zo blijft het overzichtelijk en beheersbaar voor uw organisatie.