Uitvoeringsplan

Uitvoeringsplan

Een herijkt businessmodel is één, het in de praktijk brengen is twee. Zeker als daar naast financiering, waaronder subsidies, ook een prognose over de verwachte omzet en resultaat bij komt kijken.

Of het blijkt verstandig te zijn om het bedrijf te splitsen in een zogenaamde “fossiele tak” (het sterfhuis) en in een “duurzame tak” (de toekomst).

Dit zijn slechts voorbeelden, want de transitie van een herijkt businessplan naar het operationaliseren daarvan zijn legio. Op een dergelijke proces wilt u sturing houden met activiteiten die doorlopen moeten worden, met mijlpalen, het budget et cetera. U wilt immers wel resultaat boeken.

In samenspraak met u en uw organisatie maken wij het plan uw herijkte businessplan te implementeren. Met daarin de antwoorden op de wat, hoe, wie en wanneer vragen.