SVM Subsidie

SVM subsidie 

De overheid stimuleert investeringen in het terugdringen van broeikasgassen (onder andere CO₂) met subsidies en fiscale maatregelen. Een van de nieuwste is de SVM subsidie. Dit staat voor: Subsidieregeling Verduurzaming MKB. Deze SVM subsidie is interessant voor het MKB met een energieverbruik van minder dan 25.000 m3 gas en minder dan 50.000 kWh. De voorwaarden van deze SVM subsidie zijn:

  • Tot € 750 subsidie voor een energieadvies (onze stap 1 en 2 gecombineerd) en tot € 2.500 subsidie als u ook gebruik maakt van een energieregisseur (met onze duurzaamheidscoach) om de maatregel(en) te begeleiden in de uitvoering;
  • Minimaal één maatregel binnen twee jaar uitvoeren;
  • Laatste drie jaar minder dan € 200.000 de-minimissteun ontvangen (NOW en TVL subsidies tellen hierin niet mee).

Voor de meeste MKB-ondernemingen kan MKB Impact het energieadvies voor € 750,00 opstellen (excl. bijdrage Milieubarometer). Voor u dus gratis met de mogelijkheid om energie te besparen! Wij vragen namens u dan ook de SVM subsidie aan. Doen? Bel met Ed van Zoelen MRM op 06 55 33 53 90 en vraag offerte aan. Mailen kan ook naar info@ mkbimpact.nl.

Verder zijn er onder andere nog de volgende fiscale maatregelen en subsidies:

  • De Energie Investeringsaftrek (EIA);
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL);
  • Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEB);
  • Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++);
  • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE);
  • Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI).

Wij helpen u graag te bepalen welke regelingen voor uw onderneming van toepassing kunnen zijn, of het nu om een SVM Subsidie gaat of een van de andere subsidies. Voor meer informatie zie onder Extra.