Onze Aanpak

Onze Aanpak

Onze aanpak is vooral pragmatisch. “Praatjes en dikke rapporten vullen geen gaatjes.” Daarbij letten wij er sterk op dat uw investering in onze dienstverlening rendement (in euro’s wel te verstaan) voor de onderneming oplevert. Wij checken dit ook regelmatig tijdens het proces.

Per stap geven wij vooraf duidelijk aan wat wij doen, wat van u en uw organisatie verwacht wordt, wat wij opleveren, beider tijdsbesteding en welk bedrag met de investering in uw duurzame toekomst gemoeid is.

Ons pragmatisme is wel geborgd op een aantal principes en methodieken.

  1. Wij zijn een groot voorstander van de drieluik ‘opzet, bestaan en werking’. Anders geformuleerd: het beleid is helder, vertaald naar de praktijk en wordt ook nog zo uitgevoerd. Op deze manier is een onderneming goed te (be)sturen en worden doelen vaker gehaald.
  2. Continue een paar procent verbeteren op elk vlak is te prefereren boven een incidentele grote verbetering qua aanpak om te verduurzamen. Hierbij baseren wij ons op de Kaizen methode. Kaizen betekent letterlijk ‘verandering’ (kai) om ‘goed te worden’ (zen), veranderen naar beter dus.
  3. Om het businessmodel van een onderneming te herijken maken wij gebruik van het OGSM model of het CANVAS model (zie pagina Extra voor uitleg). Het model dat wij hanteren hangt enerzijds af van de situatie van de betreffende onderneming en anderzijds van de voorkeur van de onderneming.
  4. Projectmatig werken. Ons modulair 4 stappenplan is hier mede op gebaseerd.

Afhankelijk van welke stap u met MKBImpact doorloopt kan het zijn dat wij andere specialistische kennis betrekken van de partners waar wij mee samenwerken. Uiteraard in overleg.