CSRD

Het MKB en CSRD

15 maart 2024


Heb je je ooit afgevraagd wat kleine bedrijven te maken hebben met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)? Op het eerste gezicht lijkt het niet echt relevant voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), omdat de EU-richtlijn over duurzaamheidsrapportage (CSRD) niet van toepassing is op hen, tenzij ze toevallig beursgenoteerd zijn, en dat is pas vanaf 2026.


Maar het MKB wordt er toch bij betrokken als ze deel uitmaken van de toeleveringsketen van een groot bedrijf dat wel onder de CSRD valt. Dat grote bedrijf moet namelijk niet alleen zichzelf verantwoorden, maar ook haar leveranciers (de zogenaamde ‘upstream’) en klanten (‘downstream’) in kaart brengen op het gebied van CO₂-uitstoot en sociale kwesties zoals werknemerswelzijn (ja, ook het inhuren van personeel telt mee!). Dit gebeurt niet eenmalig, maar jaarlijks.


Neem bijvoorbeeld AholdDelhaize, die haar leveranciers nu al vraagt om deze gegevens te verstrekken, en niet vrijblijvend, maar gecontroleerd. Wat kan of moet het MKB hiermee? Dat hangt af van hoe belangrijk deze klant is voor het betreffende MKB-bedrijf. Als deze klant bijvoorbeeld meer dan 10% van de omzet of winst vertegenwoordigt, wil je ze waarschijnlijk niet kwijtraken. In dat geval is het slim om te kijken naar de rapportage-eisen van de CSRD. Op dit moment zijn er slechts twee van de tien thematische rapportagestandaarden van kracht, namelijk over klimaatverandering en werknemerswelzijn.


Als het gaat om klimaatverandering, is het slim om je eigen CO₂-uitstoot te meten en doelen te stellen, bijvoorbeeld met behulp van de Milieubarometer. Hiermee kun je ook rapporteren over je voortgang.


Als MKB-onderneming is het misschien ook een goed idee om de MVO Prestatieladder te gebruiken, vooral omdat deze is afgestemd op de CSRD, zodat je niet dubbel werk hoeft te doen.


Hopelijk helpt deze informatie je verder als duurzaamheid en MVO belangrijke onderwerpen zijn in jouw bedrijf.